Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και Εργαλεία Διαμόρφωσης Οικολογικής Συνείδησης, ιδιαίτερα για τη Θαλάσσια Ρύπανση,θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου από το Erasmus + έργου. Επικεφαλής του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες.
Πρόκειται για το Erasmus + έργο «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)», το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΙΤΕ, το διδακτικό υλικό θα διαμορφωθεί από τη συνεργασία τριών επιστημονικών πεδίων: Οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες σε συνεργασία με Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης και θα παρουσιάζεται και θα χρησιμοποιείται με τη συνδρομή καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείωνΤα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το έργο στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντικείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα σχολεία πριν από την ευρεία χρήση του. Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής μόλυνσης και θαλάσσιας ρύπανσης τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.
Επικεφαλής αυτού του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες: 

  • την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,
  • το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο 
  • το Πανεπιστήμιο Cardiff(Ηνωμένο Βασίλειο),
  • το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
  • το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο και
  • το InspectoratulScolarJudetean (Ρουμανία) σε συνεργασία με τοπικά σχολεία στην Ουαλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

πηγη: ΕΡΤ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *