Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Δ.Ε.Σ.: S.U.P.E.E.R.! Στρατηγική σύμπραξης μεταξύ σχολείων στα πλαίσια του Erasmus+

Ολοκληρώθηκε ένας χρόνος επιτυχημένης πορείας της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων στα πλαίσια του Erasmus+ με την ονομασία «SUPEER!».

Στα πλαίσια του έργου εκπρόσωποι σχολείων από Ρουμανία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα δημιουργούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας για διαθεματικές δραστηριότητες βασισμένες στα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού που αγγίζουν τις επιστήμες και συγκεκριμένα το STEM (Science Technology Engineering & Mathematics).

Την Ελλάδα εκπροσωπεί το “ΔΕΣ” – Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο με νηπιαγωγείο και δημοτικό, που βρίσκεται στη Βάρκιζα, Αττικής. Η Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα, έχει εμπνευστεί και υλοποιεί στο ΔΕΣ μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη μάθηση μέσω της θεωρίας των πολλαπλών ευφυιών βασισμένη στην ανάλυση του Howard Gardner, καθηγητή Ψυχολογίας της Μάθησης στο Χάρβαρντ. Βασικός άξονας του παιδαγωγικού μοντέλου που εφαρμόζεται από το ΔΕΣ στο «SUPEER!» είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα

Τα συνεργαζόμενα σχολεία στο έργο SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result» με κωδικό 2016-1-RO01-KA219-024769 δημιουργούν ολοκληρωμένα πακέτα βέλτιστων πρακτικών τα οποία και διαμοιράζουν ελεύθερα με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του ισοτόπου του έργου http://www.supeer.ro/. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν έτοιμα μαθησιακά μονοπάτια με φύλλα εργασίας, προτεινόμενα πειράματα και προσομοιώσεις καθώς επίσης και βίντεο μαθήματα και παρουσιάσεις από βέλτιστες πρακτικές. Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΔΕΣ είναι ο Δρ. Πέτρος Γεωργιακάκης, Μέντορας STEM και ειδικός Ηλεκτρονικής Μάθησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *