Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Δ.Ε.Σ.: Πρώτος χρόνος για το έργο “Healthy Kids”

Στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων μεταξύ σχολείων κάτω υπό την αιγίδα του Erasmus+, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το “ΔΕΣ” – Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο, ο πρώτος χρόνος για το έργο “Healthy Kids” με κωδικό αναφοράς 2016-1-TR01-KA219-034266.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις βασισμένες στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αφορούν τόσο τις διατροφικές συνήθειες όσο και τη σωματική άσκηση, που υλοποιούνται σε δημοτικά σχολεία σε Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση υγιεινών συνταγών συναντούν τα μαθηματικά, τη χημεία, τη βιολογία αλλά και τη γλώσσα, τις ξένες γλώσσες και τη συναισθηματική αγωγή.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί το “ΔΕΣ” – Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο με νηπιαγωγείο και δημοτικό, που βρίσκεται στη Βάρκιζα, Αττικής. Η διδακτική προσέγγιση στο ΔΕΣ στοχεύει σε μια προσωποποιημένη για κάθε παιδί εκπαιδευτική εμπειρία η οποία προσαρμόζεται στο δικό του μαθησιακό στυλ, με έναν διαφοροποιημένο διερευνητικό τρόπο, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει δεξιότητες και εμπειρίες για την μελλοντική ανέλιξή του.

Η Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα ιδρύτρια του πρώτου σχολείου στην Ελλάδα βασισμένο στις πολλαπλές ευφυίες, τη θεωρία του Howard Gardner και η παιδαγωγικής της ομάδα, εφαρμόζει τη μέθοδο CLIL (Content Language Integrated Learning) μέσα από μαγειρέματα και πρωτότυπες κιναισθητικές προσεγγίσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *