Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2019: Ολοκληρώθηκε η β΄φάση. Θέματα και λύσεις – κατάταξη των μαθητών.

Ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο με τη διεξαγωγή της β’ φάσης της Γ’ Λυκείου (Σάββατο 04 Μαΐου 2019, 08:30-16:30) στο κτήριο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Η εξέταση της β’ φάσης περιελάμβανε τόσο θεωρητικά θέματα όσο και πραγματικές πειραματικές ασκήσεις. Στη β’ φάση προσήλθαν και έλαβαν μέρος 46 μαθητές, από τους οποίους θα επιλεγούν οι 5 πρωτεύσαντες. Αυτοί θα συγκροτήσουν την Ελληνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 50η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στο Ισραήλ από 07 έως 15 Ιουλίου 2019.

  Θεωρητικά Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

  1ο Πειραματικό Θέμα/Λύση Γβ’ Λυκείου

  2ο Πειραματικό Θέμα/Λύση Γβ’ Λυκείου

  Κατάταξη μαθητών Γ’ Λυκείoυ στη β’ φάση

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών στην Αποστολή είναι η πλήρης και αδιάλειπτη συμμετοχή τους στην προετοιμασία της ομάδας στα Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής πριν την αναχώρησή της για την Ολυμπιάδα. Η προετοιμασία γίνεται με εντατικό ρυθμό από μέλη, συνεργάτες, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και μαχόμενους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της Εταιρείας Φυσικής. Υπενθυμίζεται ότι η σχεδίαση και διεξαγωγή των Διαγωνισμών, η αξιολόγηση των γραπτών αλλά και η σχεδίαση και η διεξαγωγή της προετοιμασίας των μαθητών για τις Ολυμπιάδες γίνεται εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Για τους Διαγωνισμούς “Αριστοτέλης” Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ Γεώργιος Θ. Καλκάνης, ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *