Διαγωνισμός Διδακτικών Σεναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο με αρ.  226825/Δ2 /22-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου ανακοινώνει την  διοργάνωση από την ομάδα

«Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα  Μέσα»,

που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών  και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Διαγωνισμού διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της  Επαυξημένης Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. Ο κάθε  εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμμετάσχει υποβάλλει χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή, χωρίς η εν λόγω συμμετοχή να εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του  σχολείου ούτε να πραγματοποιείται με ευθύνη της σχολικής μονάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες (διαδικασία, όροι συμμετοχής, φόρμα υποβολής σεναρίων  κ.ά) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του διαγωνισμού
http://www.mediapedagogy.gr/ar-contest/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σεναρίων είναι η 31η Μαρτίου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *