Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νόμος 4521/2018  “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 38 τ. Α΄ 2-3-2018 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *