Γ.Σ.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: «Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ατάκτως ερριμμένα»

Με δελτίο τύπου της 26/4/2018 Η Γ.Σ.Ε.Ε. επιτίθεται στο ΥΠΠΕΘ για το θέμα της κατάθεσης του νομοσχεδίου  «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αναφερόμενη ιδιαίτερα στα άρθρα 95, 96 και 97 τα οποία αφορούν σε ζητήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης, μη τυπικής εκπαίδευσης. Αδικαιολόγητη σπουδή και προχειρότητα καταλογίζει η Συνομοσπονδία στο ΥΠΠΕΘ, σημειώνοντας  πως επιβάλλεται μια συμμετοχική, δομημένη, επαρκή και ορθολογικά σχεδιασμένη παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό το θεσμικό εκσυγχρονισμό, την παραγωγική και κοινωνική αποτελεσματικότητα του πεδίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της Γ.Σ.Ε.Ε. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *