Γ.Ε.Λ.: Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού

Απόφαση με αρ. 156876/Δ2/20-9-2018 και θέμα: Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132991 Δ2/06-08-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣΠ5Α) με θέμα: “Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *