Γαλλικό Ινστιτούτο: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» 29/11/2019

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί ως εταίρος το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» Project Number: 579784-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+SPORT).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity», και όπως προβλέπεται από το Πακέτο Εργασίας 1, το ΙΕΠ καλείται να υλοποιήσει το τελικό Συνέδριο. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29//11/2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 45/31-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Σίνα 31, Αθήνα 106 80. Η διάρκεια του Συνεδρίου είναι από τις 09.30 έως τις 15.00. Οι κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι α) να παρουσιαστούν τα τελικά προϊόντα του προγράμματος, β) η ανάδειξη καλών πρακτικών στις μεθοδολογίες, μέσω των οποίων υπηρετήθηκαν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έργου «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» αλλά και γ) η άμεση διαβούλευση με τους εταίρους, ώστε να αξιοποιηθούν έμπρακτα τα παραδοτέα του έργου στις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (μόνιμοι και αναπληρωτές) των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον δικτυακό τόπο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/  συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εμφανίζονται, από 08/11/2019 και ώρα 08.00 πμ έως και 28/11 και ώρα 11.00 πμ Προβλέπεται η κάλυψη του Συνεδρίου μέσω live streaming μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ  έως τις 25/11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egortsila@iep.edu.gr

[Δελτίο Τύπου]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *