Β. Παληγιάννης: Εκατοντάδες Νηπιαγωγεία σε ακατάλληλους χώρους

Αθήνα, 5/10/2020

Σχολική στέγη

Εκατοντάδες νηπιαγωγεία σε ακατάλληλους χώρους

Η λειτουργία των σχολείων την περίοδο του ιού covid 19 μεταξύ άλλων ανέδειξε και το πρόβλημα της σχολικής στέγης.

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δυστυχώς υπάρχουν εκατοντάδες δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ακατάλληλα μισθωμένα κτίρια ή σε κτιριακά συγκροτήματα μιας άλλης εποχής που δε διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σχολεία που δεν πληρούν τους όρους αντισεισμικής προστασίας. Σχολεία και νηπιαγωγεία που χρησιμοποιούν για αίθουσες διδασκαλίας υπόγεια, γυμναστήρια, πρώην καταστήματα και στην καλύτερη περίπτωση προκατασκευασμένες αίθουσες.

Σήμερα εκατοντάδες δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία λειτουργούν χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χωρίς γυμναστήριο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς τραπεζαρία, χωρίς εργαστήρια, χωρίς τον απαραίτητο και κατάλληλο αύλειο χώρο, χωρίς τις απαραίτητες τουαλέτες, χωρίς τον κατάλληλο φωτισμό, την κατάλληλη θέρμανση, χωρίς το απαραίτητο παιδαγωγικό υλικό.

Εξαιτίας της έλλειψης χώρων στοιβάζονται στην κυριολεξία νήπια και μαθητές δημοτικού σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα.

Η σημασία που έχουν οι σχολικές υποδομές για τη διαδικασία της μάθησης αλλά και για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών δεν αμφισβητείται.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να κατανοήσει την ανάγκη της άμεσης δρομολόγησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Είναι απολύτως απαραίτητο να κατασκευαστούν σύγχρονα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ώστε τα νήπια και οι μαθητές δημοτικού να φοιτούν σ’ ένα ελκυστικό, δημιουργικό και χαρούμενο περιβάλλον.

Είναι ανάγκη η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων.

Να βελτιώσει και να προχωρήσει στη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Να δοθεί έμφαση στην απόκτηση της απαραίτητης κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των νηπιαγωγείων για κάλυψη όλων των αναγκών.

Στην Ελλάδα της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση για να ελπίζουμε σ’ ένα καλύτερο αύριο.

Παληγιάννης Βασίλειος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *