Βρετανικό Συμβούλιο: 1ος Σχολικός Διαγωνισμός «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Το Βρετανικό Συμβούλιο προκηρύσσει τον 1ο Σχολικό Διαγωνισμό «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» με πολλά δώρα για τους συμμετέχοντες μαθητές. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία εικονικών κοινωνικών επιχειρήσεων.

O  διαγωνισμός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life Skills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, που έχει σαν στόχο αφενός να καλλιεργήσει την αντίληψη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου να καλλιεργήσει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε, να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη και να συνεργαστούμε με σκοπό την προαγωγή κοινωνίας.

Το πρόγραμμα Life Skills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες αποτελείται από έξι βασικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, όπου μέσα από αυτές καθοδηγούνται οι μαθητές βήμα-βήμα στο να αντιληφθούν τα προβλήματα της κοινωνίας που τους ίδιους απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν δημιουργικά. Στο τέλος, κάθε ομάδα δημιουργεί μία εικονική κοινωνική επιχείρηση.

Όποια ομάδα θελήσει μπορεί να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό και οι δέκα καλύτερες θα κληθούν σε μία τελική εκδήλωση διεκδικώντας πλούσια δώρα για τον εξοπλισμό της τάξης τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ποιος είναι ο εκπαιδευτής του εκπαιδευτικού προγράμματος;

Ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης του British Council – εφόσον αυτό είναι γεωγραφικά εφικτό – ή ο εκπαιδευτικός της τάξης που αναγνωρίζει τη σημασία ενός τέτοιου προγράμματος για τους μαθητές του, αλλά και τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και τις γενικότερες απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, το British Council προσφέρει σε όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο όπου αναλύονται οι δραστηριότητες,  αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, καθώς και μέντορες που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο.

Διαδικασία συμμετοχής

Σε πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο σχολείο τους είτε προσκαλώντας εκπαιδευτή του British Council, είτε μόνοι τους με τη βοήθεια ενός μέντορα, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, οποιαδήποτε ομάδα θέλει να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει το Φυλλάδιο 1 από τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, όπου θα περιγράφει την κοινωνική της επιχείρηση, μαζί με όποιο συμπληρωματικό υλικό (από το παράρτημα του οδηγού) έχει ετοιμάσει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr μέχρι την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.

Στη συνέχεια οι δέκα καλύτερες ιδέες, από άποψη καινοτομίας, δημιουργικότητας και επίτευξης των βασικών στόχων του κοινωνικού επιχειρείν, θα κληθούν στην τελική εκδήλωση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αρχές Μαΐου, κάνοντας «Pitching» (σύντομης διάρκειας παρουσίαση) την ιδέα τους. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ειδικούς στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση (για ομάδες εκτός Αττικής) καλύπτονται τα μεταφορικά έξοδα και η διαμονή για πέντε μαθητές και έναν εκπαιδευτικό ανά ομάδα.

Τι κερδίζουν οι ομάδες;

Οι τρεις πρώτες ομάδες κερδίζουν δώρα συνολικής αξίας 1800€.

Η 1η κερδίζει δώρα αξίας 1000€, η 2η δώρα αξίας 500€ και η 3η δώρα αξίας 300€, για τον εξοπλισμό των τάξεών τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ενημερωτικό έγγραφο του Βρετανικού Συμβουλίου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *