Βράβευση Διοικητικών Υπαλλήλων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας συνολικά την αξιέπαινη προσπάθεια, που καταβλήθηκε από το διοικητικό προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, αποφάσισε για πρώτη φορά να καθιερώσει βραβεύσεις, οι οποίες θα απονέμονται κάθε ημερολογιακή χρονιά.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Ιδρύματος ο Πρόεδρος του ΕΑΠ Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας και ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος επέδωσαν βραβεία:

  • στις κ.κ. Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου και Θεοδώρα Φερμελή ως συντονίστριες του Γραφείου Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα του έργου της αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ για την επόμενη τριετία,
  • στην κ. Γεωργία Μάρα, ειδική σύμβουλο της Διοίκησης, για τον συντονισμό της διοικητικής διαδικασίας υλοποίησης των εξ αποστάσεως εξετάσεων, εγχείρημα που το Ε.Α.Π., πρώτο απ’ όλα τα Α.Ε.Ι., υλοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στη χώρα,
  • στην εκλιπούσα κ. Χριστιάνα Καραχάλιου, της οποίας το βραβείο παρέλαβε ο σύζυγός της κ. Στέλιος Σαρουλίδης, για την εξαιρετική επίδοση του Τμήματος Εκπαίδευσης στην υποστήριξη της υλοποίησης των παλαιών και νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
  • στην κ. Κωνσταντίνα Βέτση για την οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),
  • στον κ. Διονύσιο Στυλιανέση, υπάλληλο του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών,
  • στην κ. Τζιφέρη Αλεξάνδρα, υπάλληλο του Τμήματος Εκπαίδευσης,
  • στην κ. Αγγελική Γκοτσοπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων,
  • στην κ. Ευαγγελία Καλδάνη, η οποία συντονίζει τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας,
  • στον κ. Νικόλαο Καρούσο, ο οποίος συντονίζει τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Η Διοίκηση του Ε.Α.Π. στηρίζει έμπρακτα τις διοικητικές υπηρεσίες με τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και την ανανέωση των τεχνικών υποδομών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *