Βουλή των Εφήβων: Από τις 19 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα
Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή»
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο :τα Λύκεια που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων μπορούν να αποστείλουν αίτηση-δήλωση από τις 19 Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia (με κοινό κωδικό για όλα τα σχολεία: 2011). Στην αίτηση-δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του σχολείου, τα ονόματα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και συναφείς πρόσφατες εμπειρίες τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *