Αύξηση του ποσοστού θέσεων σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 28 του νόμου για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής αυξάνεται σε 5% το ποσοστό των θέσεων σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων που μπορούν να διεκδικήσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κατ εξαίρεση για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *