Αφιερωμένη στην παγκόσμια ήμερα του εκπαιδευτικού

Σχολική αίθουσα κάπου στην Αφρική.

πηγή: friendshipiseverything.gr: Σχολικές τάξεις από όλο τον κόσμο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *