Αυξήσεις- Μειώσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Αλλαγές στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, όπως και των υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων, θα υπάρξουν από 1/1/2018. Συγκεκριμένα:

  1. Ξεπάγωμα της διαδικασίας απόδοσης Μισθολογικών κλιμακίων. Η λήξη του διαστήματος  (1-1-16 μέχρι 31-12-17) αναστολής της χορήγησης Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν4354/15 σηματοδοτεί την ενεργοποίση της διαδικασίας απόδοσης μισθολογικών κλιμακίων.  Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν μεγάλο πλεονάζοντα χρόνο,για κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο τον Δεκέμβριο του 2015, θα πάρουν πιο γρήγορα το επόμενο κλιμάκιο. Μπορεί αυτό να συμβεί για κάποιους και τον Ιανουάριο του 2018.
  2. Η αύξηση που έπρεπε να πάρουν οι εκπαιδευτικοί με την κατάταξή τους στα νέα ΜΚ, τον Ιανουάριο του 2016, επιμερίστηκε σε 4 δόσεις σε βάθος τετραετίας. Η 1η και η 2η δόση, δηλαδή τα 2/4 της συνολικής αύξησης έχουν δοθεί ήδη μέσα στο 2016 και 2017. Αναμένεται λοιπόν μέσα στο 2018 να λάβουν την 3η δόση της συνολικής αύξησης.
  3. Για όσους προέκυπτε προστασία του μισθού τους από μείωση λόγω της κατάταξης στα κλιμάκια του ν. Ν4354/15 μέσω της προσωπικής διαφοράς, συμψηφίζεται η  πιθανή αύξηση από την χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά (εκτός των περιπτώσεων που η αύξηση οφείλεται σε επίδομα θέση και προωθημένη εξέλιξη). Δηλαδή δεν παίρνουν αύξηση.
  4. Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου από την 1-1-2016 έχουν ανέβει 2 ΜΚ (4 χρόνια) και 6 ΜΚ ( 12 χρόνια) αντίστοιχα. Οι αυξήσεις από τα νέα ΜΚ ορίστηκε να αποδοθούν σε 4 δόσεις. Η 1η και η 2η δόση ήδη έχουν καταβληθεί και αναμένεται από την αρχή του 2018 να καταβληθεί η 3η δόση.
  5. Αύξηση της κράτησης υπερ του ΜΤΠΥ. Το ποσοστό της μηνιαίας πάγιας κράτησης υπέρ του ΜΤΠΥ μεταβάλλεται σε 4,5% από 4% που ίσχυε ως το τέλος του 2016. Τα χρήματα αυτά θα κρατηθούν αναδρομικά για τους 11 μήνες του 2017. Ήδη, για το Δεκέμβρη του 2017, έχει πραγματοποιηθεί αυτή η κράτηση  και θα συνεχίσει να γίνεται και στη συνέχεια, μετά από σχετική εγκύκλιο εφαρμογής. Η κράτηση αυτή δε γίνεται στην τυχόν προσωπική διαφορά που λαμβάνει ο υπάλληλος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *