Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: “Αιώνιοι” το 44% των εγγεγραμμένων

Αναλυτικά στοιχεία για τα ποσοστά των εγγεγραμμένων “Αιώνιων” φοιτητών σε διάφορα τμήματα και στο σύνολο του Πανεπιστημίου αναφέρονται σε άρθρο της ιστοσελίδας voria.gr. για το ΑΠΘ.

Ως αιώνιοι χαρακτηρίζονται φοιτητές που έχουν υπερβεί κατά πολύ, περισσότερο από το ν+2, τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών, έχουν στην πλειονότητά τους αποκοπεί σχεδόν πλήρως από τα πανεπιστήμια, αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται ως εγγεγραμμένοι στα μητρώα τους.

Οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα αυτό είναι πολλές και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν άμεσα, αναφέρεται σε άρθρο του Δ. Κωβαίου στην ίδια ιστοσελίδα. Μεταξύ των αιτιών που δημιουργούν το πρόβλημα, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχουν:

  • τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών και των ιδίων των φοιτητών,
  • οι σπουδές στο γυμνάσιο και λύκειο, που δεν έχουν άμεση διασύνδεση με εκείνες των πανεπιστημίων,
  • η αδυναμία πολλών φοιτητών να ανταποκριθούν στις ανάγκες-δυσκολίες του προγράμματος πανεπιστημιακών σπουδών, είτε λόγω περιορισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ή επειδή το αντικείμενο των σπουδών δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή τους.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία οι ενεργοί φοιτητές είναι ελάχιστοι περισσότεροι από τους «αιώνιους». Υπάρχουν, δε, τμήματα στα οποία οι “λιμνάζοντες” φοιτητές είναι πολύ περισσότεροι από τους ενεργούς.

Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία του Ιανουαρίου 2021, σε ένα σύνολο 79.434 εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΑΠΘ, οι «λιμνάζοντες» φοιτητές είναι 34.943 (ποσοστό 44%) και οι ενεργοί φοιτητές είναι 44.491 (56%). Μάλιστα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, χρόνο με τον χρόνο το πρόβλημα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο καθώς κάθε ακαδημαϊκή χρονιά ο αριθμός των «αιώνιων» φοιτητών στο ΑΠΘ αυξάνει περίπου κατά χίλιους έως χίλιους πεντακόσιους. Είναι ενδεικτικό ότι το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οι «λιμνάζοντες» φοιτητές ήταν 27.840 και φέτος ανέρχονται σε 34.943. 

Οι πρωταθλητές

Όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα, σε σύνολο 41 Τμημάτων στο ΑΠΘ, στα εννέα οι «λιμνάζοντες» φοιτητές, δηλαδή όσοι έχουν υπερβεί τα v+2 χρόνια, υπερβαίνουν τους ενεργούς, όσους δηλαδή φοιτούν έως και δύο χρόνια μετά τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών. Πρόκειται κυρίως για Τμήματα με σχετικά χαμηλότερη βάση εισαγωγής και περισσότερο θεωρητικής κατεύθυνσης.

Πρωταθλητής στους «λιμνάζοντες» φοιτητές είναι το τμήμα Θεολογίας όπου το 71,6% είναι «αιώνιοι» φοιτητές. Ακολουθούν τα τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με 59,7%, Μαθηματικών με 59,1%, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με 58,7%, Φυσικής με 57%, Γεωλογίας με 56,4%, Οικονομικών Επιστημών με 54,6%, Φυσικής Αγωγής με 52% και Νομικής με 51,5%. Ξεχωριστή είναι η επίδοση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας όπου ενεργοί και “αιώνιοι” φοιτητές είναι ακριβώς ίσοι (από 426).

Λιγότεροι στις “δύσκολες” σχολές

Στον αντίποδα, τα μικρότερα ποσοστά «αιωνίων» φοιτητών συναντώνται στις θεωρούμενες ως «δύσκολες» σχολές, με υψηλότερη βάση εισαγωγής και πιο απαιτητικό επίπεδο σπουδών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής με 22%, Φαρμακευτικής με 26,8%, Ιατρικής με 28,6% και Κτηνιατρικής με 31,8%).

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα επτά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής όπου τα ποσοστά των «αιωνίων» φοιτητών κυμαίνονται από 21,2% έως 44,8%. Λίγοι είναι οι «λιμνάζοντες» φοιτητές και στα παιδαγωγικά Τμήματα (26,6% στο Δημοτικής Εκπαίδευσης και 29,6% στο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής), όπως και στα Τμήματα Ψυχολογίας (27%) και Δημοσιογραφίας (28,5%).

Το μικρότερο ποσοστό «αιωνίων» φοιτητών συναντάται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι είναι ένα σχετικό καινούργιο Τμήμα που δεν πρόλαβε να φορτωθεί με πολλούς φοιτητές οι οποίοι εγκατέλειψαν τις σπουδές τους ή καθυστερούν την αποφοίτησή τους.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/apth-schedon-i-misi-ine-eonii-fitites—stichia-ana-tmima-pinakes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *