Από το 2019-20 ο προγραμματισμός και Αποτίμηση-Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει τις σχολικές μονάδες ότι η εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. με θέμα Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *