Απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Κατανομή, αποσπασμένων σε Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ εκπαιδευτικών, σε ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας και την ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας

Ανακοίνωση  με ημερομηνία 14/12/2017 εξέδωσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ μέσω της οποίας κοινοποιεί απόφαση του για κατανομή στις ΕΛΜΕ Α΄, Β΄, Ε΄, ΣΤ΄ της Α΄ Αθήνας και την ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί σε διοικητικές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποφασίστηκε:

  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας να συμμετέχουν στη Β΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας,
  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Περιφ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής να συμμετέχουν στην Γ΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας,
  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να συμμετέχουν στη Στ΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας,
  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκη που προβλέπεται από εφέτος να μετεγκατασταθεί οριστικά στις κτιριακές υποδομές του «Ιδρύματος Νιάρχου» να συμμετέχουν στην ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας,
  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που θα παραμείνουν στο παράρτημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης (επί της οδού Σπύρου Πάτση) να συμμετέχουν στην Ε΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας.

Η κατανομή αυτή αφορά αποκλειστικά τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στις παραπάνω διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν οργανική θέση εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
Οι υπόλοιποι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση (ή διάθεση) εντός Λεκανοπεδίου Αττικής συμμετέχουν κανονικά στις ΕΛΜΕ της οργανικής τους θέσης.
 Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών  που έχουν διατεθεί ταυτόχρονα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που ανήκουν σε διαφορετικές ΕΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί αυτοί εντάσσονται αυτοδίκαια στην ΕΛΜΕ που ανήκει το σχολείο στο οποίο έχουν τις περισσότερες ώρες.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *