Αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ

Οι αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ 

Οι αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία 

Οι αποσπάσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία 

Οι αποσπάσεις σε Κ.Ε.Σ.Υ./ ΣΜΕΑΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *