Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.: Ανακλήσεις αποσπάσεων στις Π.Δ.Ε. και στις Δ.Δ.Ε. Ανακλήσεις, Τροποποιήσεις και Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2021-2022

Ανακλήσεις, Τροποποιήσεις και Αποσπάσεις Εκπ/κων Βαθιάς Εκπ/σης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σχ. έτους 2021-22

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *