Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες), στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2019-2020

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως αποσπώνται:

1) μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2019-2020, εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και

Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση με τα ονόματα των αποσπώμενων εκπαιδευτικών.

2) μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2019-2020, εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση με τα ονόματα των αποσπώμενων εκπαιδευτικών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *