Αποκλεισμός των πτυχιούχων ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» από τα τμήματα Μαθητείας της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Έγγραφο με αρ. Φ7/207422/Δ4/28-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου διευκρινίζεται ότι:«οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» τόσο του Ν. 4186/2013 όσο και της Υ.Α. (ΦΕΚ 1489/τ.β’/26-05-2016) του Ν. 4386/2016 δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας που λειτουργεί βάσει του Προγράμματος Σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», το οποίο εγκρίθηκε με την Πράξη 46/24 11-2016 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *