ΑΠΘ: Επιλεγέντες υπότροφοι 1ου Προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιλεγέντων ― ξένων υπηκόων του 1ου Προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019,  1st   Advanced Course in Greek Language 2019.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.  Συνεδρία 26η/24-07-2019

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019.

Οι επιλεγέντες θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Ι.Κ.Υ. και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αθήνα, 05-08-2019

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιλεγέντων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *