Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με τη χρηματοδότησή τους

Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με τη χρηματοδότησή τους, μεγαλύτερη αυτονομία τους με ισχυρά σχολικά συμβούλια, αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών, είναι ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα ελληνικά σχολεία σύμφωνα με άρθρο του κ. Απ. Λακασά στο kathimerini.gr.

Συγκεκριμένα, η έκθεση προκρίνει η κατανομή των προϋπολογισμών να περάσει σε περιφερειακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του προσωπικού στα σχολεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολείου, όπως αυτές θα προκύπτουν από την αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται η εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών γεγονός, που οδηγεί στην ενίσχυση σχολείων με μέτριες βαθμολογίες και κατανομή των δαπανών ανά μαθητή, με κουπόνια που θα αποδίδονται στη σχολική μονάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται μεγαλύτερη σχολική αυτονομία και ισχυρά σχολικά συμβούλια με κρίσιμες αρμοδιότητες και για τη διαχείριση των οικονομικών του σχολείου. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου θεωρείται ότι θα ενισχύσει την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία στην εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του kathimerini.gr 

πηγή: kathimerini.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *