Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ

Εγκύκλιο με αρ. Φ4/227407/Δ2/22-12-2017 εξέδωσε το το ΥΠΠΕΘ η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιολΌγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται:

  • ο χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων
  • Οι βαθμοί αξιολόγησης
  • Η αξιολόγηση των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων
  • Η εξέταση των μαθητών /τριών στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *