Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Έναρξη 8/2 με ενημέρωση των Διευθυντών των σχολείων

Έγγραφό με θέμα: Ενημέρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος ‘Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο . . .

Με εναρκτήρια ημερομηνία τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν έξι (6) ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με εισηγητές στελέχη του ΙΕΠ υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε ότι αφορά στα σχολεία της επικράτειας και των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού σε ότι αφορά στα σχολεία του εξωτερικού, με σκοπό την ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος “Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων”

Η ενημερώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *