Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ανακοινώνει περιορισμένο αριθμό θέσεων για υποψηφίους διδάκτορες σε επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 11 Σεπτεμβρίου ως τις 13 Νοεμβρίου 2018 στις 14:30 μ.μ., ενώ όσοι ενδιαφέρονται για έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020 μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τις 14 Νοεμβρίου 2018 έως τις 8 Μαΐου 2019. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω:

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ouc.ac.cy και
  • Τηλεφωνικού κέντρου του ΑΠΚΥ στα τηλέφωνα +357 22411600 και +357 22411711

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τo σχετικό Δελτίο τύπου 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *