Αναπληρωτές Δάσκαλοι: Εκκαθαρισμένος πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας μετά τη Β΄φάση προσλήψεων

Αναρτήθηκε από τον ΠΑΣΑΔ ο εκκαθαρισμένος πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας μετά τη Β΄φάση προσλήψεων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *