ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Έχουν εκδοθεί διάφορες Υ.Α. που περιλαμβάνουν αναλυτικά προγράμματα ή οδηγίες για την διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων η ομάδας μαθημάτων (Γενικής παιδείας, Τομέα, Ειδικότητας).

ΕΠΑΛ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017

168781/Δ2/9-10-2017 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

177291/Δ2/20-10-2017 Θρησκευτικά οδηγίες 2017-2018 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄& Β΄ΤΑΞΗΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ Β΄και  Γ΄ ΤΑΞΗΣ(ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΤΑΞΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ) 2016-2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2002) 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Α΄ ΕΠΑΛ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗ(ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α΄  ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ )2016-2017

ΣΕΠ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 2015 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2017-2018

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα πληροφορικής Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για το μάθημα Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και τα μαθήματα του τομέα Δομικών έργων και των ειδικοτήτων 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για το μάθημα Βασικές Αρχές Σύνθεσης και τα μαθήματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 2017-2018 

Ύλη και οδηγίες το μάθημα “Αγωγή Υγείας” Α΄ τάξης και για τα μαθήματα του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας 2017-2018 

Ύλη και οδηγίες το μάθημα επιλογής “Αρχές Οικονομίας” Α΄ τάξης και τα μαθήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 2017-2018 

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στις ενδοσχολικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2017-2018 και στις τρεις τάξεις . 

Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
8ο Συνέδριο για την Πληροφορική στην εκπαίδευση

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ και των μαθημάτων τομέα Μηχανολογίας και ειδικοτήτων Γ΄τάξης 2017-2018 

Έγκριση βοηθημάτων Γερμανικής 

Έγκριση βοηθημάτων Αγγλικής 

Έγκριση ανατύπωσης βιβλίων 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018. 

Αναλυτικά προγράμματα οικονομίας και διοίκησης 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για το σχ. έτος 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 

1) Το υπ’ αριθ. Φ3/147788/Δ4/10-09-2018 έγγραφο με θέμα “Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019”

2) Το υπ’ αριθ. Φ3/147806/Δ4/10-09-2018 έγγραφο με θέμα “Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019 

Οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019  

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ2/198315/Δ4/16-11-2017 (Β΄ 4174) Υπουργικής Απόφασης περί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. με το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας του μαθήματος «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά» της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ του ν.4386/2016 (Α΄ 83) 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019 

Διδακτέα ύλη Ναυτιλιακού Τομέα ΕΠΑΛ

2019-2020

  1. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων προσανατολισμού Α΄τάξης ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  2. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Γεωπονία και αειφόρος ανάπτυξη και των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των ειδικοτήτων
  3. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία μαθήματος Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και των ειδικοτήτων
  4. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των ειδικοτήτων
  5. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας και των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και των μαθημάτων των ειδικοτήτων
  6. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης και των μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών και των ειδικοτήτων
  7. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  8. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής και των ειδικοτήτων
  9. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγωγή Υγείας και των μαθημάτων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και των ειδικοτήτων
  10. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

2020-2021

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του  τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΛ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017

168781/Δ2/9-10-2017 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

177291/Δ2/20-10-2017 Θρησκευτικά οδηγίες 2017-2018 

Έγκριση βοηθημάτων Γερμανικής 

Έγκριση βοηθημάτων Αγγλικής 

Έγκριση ανατύπωσης βιβλίων 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά – Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά – Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Oδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας και της Χημείας Γενικής Παιδείας Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Σύνθετες δημιουργικές εργασίες για το Γυμνάσιο – Οδηγίες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τo σχετικό έγγραφο 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες (9502/Δ2/19-01-2017) 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό παράρτημα 

Δημιουργικές Εργασίες στο ΓΕΛ

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στα Αρχαία Ελληνικά και την Βιολογία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία και την Οικονομία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνιολογία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία και την Φυσική

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Χημεία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική

2020-2021

Πληροφορική Ημερήσιου Γυμνασίου: Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας

Πληροφορική Εσπερινού Γυμνασίου: Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας

Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ΓΕΛ

Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ Β΄ΓΕΛ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνολογία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, και των Θρησκευτικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020_2021

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021