Ανακοινοποίηση της πρόσκλησης υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Ανακοινοποιήθηκε η πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ.
1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση (ανακοινοποίηση)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *