Ανακοίνωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών

Ανακοίνωση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας δίνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο των Σχολικών Επιτροπών, συγκεκριμένα αναφέρεται:

“Μέχρι σήμερα 16-1-2018 από το σύνολο των σχολικών επιτροπών που δικαιούνται χρηματοδότησης, 694 έχουν αναρτηθεί,  9 έχουν αποστείλει στο ίδρυμα συμβάσεις με ελλιπή δικαιολογητικά και 4 δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου.  Επιπρόσθετα  έχουν αναρτηθεί 6 συμπληρωματικές ανεβάζοντας το σύνολο σε 700.  Από το σύνολο των συμβάσεων που έχουν αναρτηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ,  έχουν επιστραφεί-ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί οι 657Από αυτές δεν πληρώθηκαν λόγω ελλιπών παραστατικών  9 ενώ οι υπόλοιπες 648 έχουν πληρωθεί.  Έχουν ενημερωθεί οι σχολικές επιτροπές των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν διεκπεραιωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών / παραστατικών. Συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς η πορεία πληρωμής και των υπολοίπων.

Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερωθούν από το Τμ. Οικ/κής Διαχείρισης-Λογιστήριο Δ.Δ.Ο.Y/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στη γραμμή 213 131 4588 σχετικά με χρηματοδότηση και 213131 4671 για διοικητική στήριξη (Εmail: sxolikesepitropes@inedivim.gr &

 Website: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *