Ανακλήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *