Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπαιδευτικών sites, αλλάζει ο τρόπος εξέτασης σε ορισμένα μαθήματα των Β΄, Γ΄τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ, με τελικό στόχο τον περιορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων στις τελικές εξετάσεις σε 5-9 ανάλογα με την ειδικότητα, αντί των 19 εξεταζόμενων με το ισχύον σύστημα σε κάποιες ειδικότητες.

Συγκεκριμένα:

  • Δεν εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Στα μαθήματα αυτά η ετήσια επίδοση των μαθητών/τριών και η βαθμολόγησή τους κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα γίνεται δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των έργων που τους ανατίθενται, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στα εργαστήρια καθώς και σε μία  υποχρεωτική εξέταση πάνω στη διδαχθείσα ύλη, που θα διενεργείται προς το τέλος εκάστου τετραμήνου. Η αλλαγή αφορά τους μαθητές/τριες των Β΄, Γ΄Ημερήσιου και Εσπερινού και της Δ΄τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
  • Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης ημερήσιου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις μόνο τα μαθήματα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» και «ΑΛΓΕΒΡΑ». Στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας που δεν θα εξετάζονται στις τελικές εξετάσεις, για την αξιολόγηση της ετήσιας επίδοσης θα διενεργούνται υποχρεωτικά από μία γραπτή εξέταση σε κάθε τετράμηνο (σύνολο δύο το χρόνο).
  • Στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα εξεταζόμενα μαθήματα στις τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνονται, εκτός από τα δύο παραπάνω μαθήματα γενικής παιδείας, τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας καθώς και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων κάθε ειδικότητας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *