Ίδρυμα Ωνάση: Ο Καβάφης πάει σχολείo, Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής έως την 1η Μαρτίου 2019

Η ποίηση μετουσιώνεται σε ζωγραφική, κίνηση, ακόμα και ψηφιακή εικόνα, με στόχο να την καταλάβουμε καλύτερα και να εκφραστούμε μέσα από αυτήν.

Μέσα από ένα εργαστήριο ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς, θα εξοικειωθούμε με τη θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία των εργαστηρίων «Ο Καβάφης πάει σχολείο», θα μάθουμε πώς να διαβάζουμε «αλλιώς» ένα ποίημα, αλλά και πώς να επιχειρούμε νέες προσεγγίσεις του καβαφικού έργου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρίσματα του κάθε μαθητή.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα φύγουν με περισσότερα εφόδια για να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ταλέντα που μπορεί να έχει ο κάθε μαθητής, καθώς και με τη βεβαιότητα ότι όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο τέχνης.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής:
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο education@onassis.org μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό και σύντομο σημείωμα στο οποίο να αναφέρουν τα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, το πώς σκοπεύουν να ενσωματώσουν το εργαστήριο στην εκπαιδευτική διαδικασία, προγενέστερη εμπειρία σε σχολικά εργαστήρια, εφόσον υπάρχει, καθώς και το πώς εφαρμόστηκε η εμπειρία αυτή στον χώρο του σχολείου.

Απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ημερομηνία:
Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Χώρος: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)
Κόστος συμμετοχής: 15 € (και για τις 2 συναντήσεις)Αιτήσεις – Πληροφορίες: education@onassis.org

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *