Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020 – Ορθή Επανάληψη

Ανακοινώθηκαν οι εξής πίνακες:

α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

β) Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και

γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2019/20».

Οι ανωτέρω β) και γ) προσωρινοί Πίνακες αφορούν το αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 1 έως 2500 και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού  της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020
Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020
Δημοσιεύεται σε ορθή επανάληψη ο Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Υποψηφίων λόγω σφάλματος ως προς την αιτιολογία απόρριψης.
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω β) και γ) προσωρινών Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, ήτοι έως και την Μ. Πέμπτη 21-04-2022   και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ams.iky.gr


13.04.2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΟ 2019-20

13.04.2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΟ 2019-20

14.04.2022 Ανακοινωση Αποτελεσματων ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-20_ ορθή επανάληψη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *