Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Έναρξη και καταβολή ποσού υποτροφίας σε 189 δικαιούχους , ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)». Τα ονόματα των δικαιούχων

Αποφάσεις για την έναρξη και καταβολή ποσού υποτροφίας, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» σε 189δικαιούχους εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση με τα ονόματα 144 δικαιούχων

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση με τα ονόματα 45 δικαιούχων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *