Ένωση Ελλήνων Χημικών: 34ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας. Θέματα, Λύσεις, Αποτελέσματα

ΘΕΜΑΤΑ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

ΛΥΣΕΙΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

ΘΕΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

ΛΥΣΕΙΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

ΘΕΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

ΛΥΣΕΙΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 34ου ΠΜΔΧ

Αποτελέσματα Β΄ Λυκείου

Αποτελέσματα Γ΄ Λυκείου

Πέραν αυτής της ανάρτησης, κάθε μαθητής μπορεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα εξετάσεων και να ενημερωθεί αναλυτικά για την επίδοσή του.

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν όσοι αρίστευσαν, για τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *