Ένωση Ελλήνων Χημικών: Στατιστικά του 34ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών στατιστικά του 34ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό αρχείο .

Η ΕΕΧ με αίσθηση ευθύνης έναντι των μαθητών και των μαθητριών και της επιστήμης της Χημείας οργάνωσε για πρώτη φορά τον 34ο ΠΜΔΧ διαδικτυακά με μία εντελώς νέαδιαδικασία. Η προσπάθεια οργάνωσης μιας αξιόπιστης εξέτασης είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και πολύ μικρά χρονικά περιθώρια ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές και μαθήτριες να μην ενημερωθούν.
Παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην επικοινωνία της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού και με την βοήθεια της ταχύτατης ανταπόκρισης του Υπουργείου Παιδείας, στον 34ο ΠΜΔΧ συμμετείχαν στην Α φάση συνολικά 1205 μαθητές και μαθήτριες σε μία πρωτόγνωρη για όλους διαδικτυακή εξέταση.
• Ακολούθησε η Β φάση του ΠΜΔΧ στην οποία εξετάστηκαν γραπτά και προφορικά οι
πρωτεύσαντες της Β και οι πρωτεύσαντες της Γ Λυκείου. Από την εξέταση της Β φάσης προέκυψαν οι τελικές βαθμολογίες με βάση τις οποίες επελέγησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στην Γ φάση του ΠΜΔΧ.
▪ Η Γ φάση του ΠΜΔΧ η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση 10 μαθητών/τριών (8 από τη Γ και 2 από τη Β και των ισοβαθμούντων), καθώς και των μαθητών που μετείχαν στην 51η ICHO με βάση τον κανονισμό πραγματοποίησης του ΠΜΔΧ, ως υπεράριθμων, θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, αμέσως μετά την λήξη των εξετάσεων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *