Ένωση Ελλήνων Χημικών: Πρόταση για την περικοπή της διδακτέας ύλης Γ’ Λυκείου 2019-2020

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ΝΠΔΔ και θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης εκπροσωπεί περισσότερους από 15.000 Χημικούς και έχει ως κύριο σκοπό της την προστασία και εξέλιξη της Επιστήμης της Χημείας, της Χημικής Εκπαίδευσης και των μελών της.

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης αυτού του σκοπού, τον οποίο η Πολιτεία της ανέθεσε, η ΕΕΧ σταθερά επιδιώκει να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στις εξελίξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και γι΄ αυτό απευθύνει σε σας πρόταση για την περικοπή της εξεταστέας ύλης της Γ Λυκείου 2019-20. Συγκεκριμένα, με κριτήρια την συνοχή και συνέχεια της ύλης, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για την κατανόηση της και την κριτική της αντιμετώπιση, καθώς και την σύνδεση με τα υπόλοιπα κεφάλαια, προτείνουμε από την ύλη η οποία έχει ανακοινωθεί να εξαιρεθούν:

1. Το κεφάλαιο 1, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ: Αριθμ. 106428/Δ2 /ΤΕΥΧΟΣ Β, με τον τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ», διότι υπάρχει έλλειψη συνοχής και συνέχειας στην ύλη και δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα κεφάλαια.

2. Από το κεφάλαιο της οξειδοαναγωγής, το οποίο λανθασμένα αναφέρεται στο ΦΕΚ, ως κεφάλαιο 1 να εξαιρεθεί η παράγραφος: «ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ – ΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ», διότι δεν βρίσκεται σε σύνδεση με την υπόλοιπη δομή της ύλης.

Επιπρόσθετα προτείνουμε:

• για την εξυπηρέτηση της συνοχής και της αλληλουχίας των εννοιών να υπάρξει αναδιάταξη των κεφαλαίων με τα κεφάλαια:

1. «ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»

2. «ΟΞΕΙΔΟΝΑΓΩΓΗ», να αποτελέσουν τα κεφάλαια 1 και 2 αντίστοιχα.

• Να δοθεί συγκεκριμένο σχέδιο – πρόταση επεξεργασίας της ύλης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για το οποίο η ΕΕΧ θα σας καταθέσει τις προτάσεις της. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση και προσδοκούμε μια σταθερή και ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αναγνωρίζοντας το φόρτο εργασίας και τον περιορισμένο χρόνο σας, υποβάλει αίτημα συνάντησης μαζί σας τις προσεχείς ημέρες προκειμένου δια ζώσης να σας αναπτύξουμε τις απόψεις και προτάσεις μας για όλα τα ανοιχτά ζητήματα του κλάδου και επιστημονικού μας πεδίου.

Η ΕΕΧ είναι στη διάθεση σας για συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάκαμψη. Αναμένουμε τη θετική απάντησή σας στο αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και επικοινωνία.

Με εκτίμηση Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε ντο σχετικό Δελτίο τύπου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *