Ένωση Ελλήνων Χημικών: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 28 Απριλίου 2021
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την
επίκληση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας στα θέματα της πρόληψης
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Αποτελεί μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης “που έχει ως στόχο να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στις
αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και στο
μέγεθος των τραυματισμών, των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με
την εργασία παγκοσμίως”.
Η χρονιά αυτή συνεχίζει να μας βρίσκει αντιμέτωπους με την πανδημία του
κορωνοϊού, με πολύ περισσότερους θανάτους, με πολύ περισσότερες χαμένες
θέσεις εργασίας, κλειστές επιχειρήσεις και όλες τις συνέπιες που έχει η πανδημία
στην καθημερινότητα όλων μας. Η εμφάνιση του ιού SARS-CoV-2 δημιούργησε
αναπάντεχα νέα δεδομένα για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν είχαν πρότερα
επενδύσει στη δημιουργία μιας κουλτούρας με επίκεντρο την Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία (ΥΑΕ). Για αυτό το λόγο το θέμα εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας
για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι η Πρόβλεψη, η Προετοιμασία και η
Απάντηση σε κρίσεις. Πρέπει να επενδύσουμε όλοι σε ανθεκτικά συστήματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, για την έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
Ουσιαστικά ο φετινός εορτασμός αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που είχε η παγκόσμια
πανδημία COVID-19 στην επαγγελματική μας ζωή και τη σημασία της οικοδόμησης
ενός αποτελεσματικού, ανθεκτικού και προσαρμόσιμου πλαισίου για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία. Οι εργοδότες πρέπει να το κάνουν αυτό αναλαμβάνοντας
τη διαχείριση κινδύνων. Μια εκτίμηση κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με
διάφορους βαθμούς λεπτομέρειας ανάλογα με τον τύπο κινδύνου και τις
πληροφορίες, τα δεδομένα και τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.
Η διαχείριση κινδύνου ΥΑΕ μπορεί να είναι από μια απλή συζήτηση με τους
εργαζομένους, αλλά κυρίως να περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία ανάλυσης
κινδύνου και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριμένους κινδύνους ή που
συνιστώνται από επαγγελματίες ασφάλειας. Για ορισμένες πολύπλοκες
καταστάσεις, είναι απαραίτητη η συμβουλή ειδικών.
Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι επιπτώσεις για μια
επιχείρηση που δεν θα λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή μια
μελλοντικής κρίσης στον εργασιακό χώρο, μπορεί να αποδειχθούν καταστρεπτικές.
Η ΕΕΧ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία και πιστεύοντας στη σημασία της πρόληψης
επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και επιθυμεί να ενθαρρύνει τους
εμπλεκόμενους (εργοδότες, εργαζόμενους και αρμόδιους φορείς) να υιοθετήσουν
συστηματικά μια κουλτούρα πρόληψης που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα
επιστρέφουν υγιείς στα σπίτια τους στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Η φετινή
συγκυρία επιβάλλει υιοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων όσο ποτέ άλλοτε, ώστε οι
εργαζόμενοι να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας και όπως θα καθορίζεται από τις κρατικές κατευθύνσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *