Ένωση Ελλήνων Χημικών: Οι λύσεις των θεμάτων της Χημείας

Με δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της η Ένωση Ελλήνων Χημικών γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις της  όπως προβλέπει ο ρόλος της ως σύμβουλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης.

Σε ότι αφορά στην σαφήνεια και την ακρίβεια της διατύπωσης:
Tα θέματα ήταν σαφή, διατυπωμένα με σχετική ακρίβεια (βλ. παρατηρήσεις) και απόλυτα συμβατά με την προβλεπόμενη από τα ΑΣΠΧ ύλη.

Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται η μικρή μαθηματική επεξεργασία και η μεταφορά του κέντρου βάρους στην εννοιολογική προσέγγιση.

Σε ότι αφορά στο εύρος της εξέτασης:
Tα θέματα εξετάζουν θεμελιώδεις γνώσεις από όλα τα κεφάλαια και καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. To κεφάλαιο της θερμοχημείας (2) εξετάζεται διάχυτο σε πολλά θέματα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της Ε.Ε.Χ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Λύσεις των Θεμάτων από την Ε.Ε.Χ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *