Ένωση Ελλήνων Χημικών: Με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου

Εκλογές ΕΕΧ 2021

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88, αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΕΧ ολόκληρης της χώρας να συμμετάσχουν σε μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 5-7 Νοεμβρίου 2021.

Η εκλογική διαδικασία αφορά σε ανάδειξη Κεντρικών και Περιφερειακών οργάνων :

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Α. Εξήντα (60) μέλη για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ)

Β. Τρία (3) μέλη για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Γ. Έξι (6) μέλη για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δ. Πέντε (5) μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Α. Πέντε έως Επτά (5 έως 7) μέλη για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.)

Β. Τρία (3) μέλη για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.).

Έναρξη και διάρκεια της ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία αρχίζει την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου (18.00) και διαρκεί μέχρι την Κυριακή 7 Νοεμβρίου (18.00).

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη της ΕΕΧ (οικονομικά τακτοποιημένα) μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2021 και όσοι έχουν ενημερωμένο e-mail μέσω του οποίου θα ψηφίσουν.

Οικονομικώς τακτοποιημένα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων έως και το 2021. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΧ ή χρέωση πιστωτικής κάρτας κατόπιν επικοινωνίας με την Οικονομική Υπηρεσία της ΕΕΧ στο τηλέφωνο 210- 3821524 και ηλεκτρονική διεύθυνση support@eex.gr

Τρόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας:

Η ψηφοφορία θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική διαδικασία.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος “Ζευς”, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός συνδυασμού υποψηφίων ή ενός χωριστού υποψηφίου εκδηλώνεται με την ηλεκτρονική επιλογή και υποβολή του αντίστοιχου, για κάθε όργανο ή ομάδα οργάνων, ψηφοδελτίου. Μέσω της ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχουν δηλώσει στην Ε.Ε.Χ και υπάρχει καταχωρημένη στο Μητρώο μελών της ΕΕΧ , θα λάβουν μοναδικό σύνδεσμο που θα τους επιτρέψει την είσοδο στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ τις ημέρες και ώρες της ψηφοφορίας.

Επιλογή υποψηφίων

Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων συγκεκριμένου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, με την ηλεκτρονική επιλογή και υποβολή προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματά τους. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του αριθμό σταυρών (ή αντίστοιχου συμβόλου που προβλέπει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας “Ζευς”), ίσο με το 30% του αριθμού των εκλεγομένων για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό, για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό και για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), συγκεκριμένα

Α. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ μέχρι δεκαοκτώ (18),

Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ μέχρι τρεις (3),

Γ.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ μέχρι έξι (6)

Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μέχρι πέντε (5) .

ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α.ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ μέχρι τρείς (3)

Β. ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μέχρι (3).

Επικοινωνία

Ενημέρωση του Μητρώου με επικαιροποιημένα στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης έως και 31 Οκτωβρίου 2021

Τεχνική βοήθεια τις ημέρες της ψηφοφορίας σε περίπτωση αντιμετώπισης τεχνικής δυσκολίας, η επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vote@eex.gr

Πρόεδρος ΚΕΦΕ

Λαμπράκη Έφη

Μέλη ΚΕΦΕ

Βακιρτζή Ντόρα

Ζούμπος Χρήστος

Κατσαφούρου Αγγελική

Κιτσινέλης Σπύρος

Ο Εκλογικός Κανονισμός είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.eex.gr/news/anakoinwseis/2643-kanonismos-eklogis-ton-aireton-melon-ton-organon-dioikisis-tis-eex

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *