Ένωση Ελλήνων Χημικών: Η νέα Διοικούσα Επιτροπή

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) έγιναν με επιτυχία από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2021. Για πρώτη φορά στα ιστορικά της Ε.Ε.Χ., οι εκλογές έγιναν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάτι που από τη μια μεριά αποτελούσε απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, αλλά και από την άλλη ήταν απαίτηση της εποχής, καθώς οι εκλογές έλαβαν χώρα εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Παρ’ όλες τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος, οι εκλογές ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντικά προβλήματα και τελικά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν αρκετά αυξημένη, κάτι που είναι πάντοτε ένα από τα ζητούμενα των εκλογικών διαδικασιών.

Οι εκλογές ανέδειξαν την 60μελή Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και με την καινούργια της σύνθεση, συνήλθε σε σώμα στις 4 Δεκεμβρίου 2021 και εξέλεξε τη Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ., η οποία στη συνέχεια συνήλθε σε σώμα στις 10 Ιανουαρίου 2022

H νέα σύσταση ΔΕ της ΕΕΧ στο συνημμένο Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *