Ένωση Ελλήνων Χημικών: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχών των μαθητών στον 34ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών προκηρύσσει τον 34ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Σάββατο 15 Μαΐου 2021. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να επισκεφτούν τον σύνδεσμο exams.eex.gr, όπου θα βρουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να κάνουν εγγραφή στο σύστημα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *