Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Ύλη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού 2020

Ε΄ Δημοτικού

  • ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στ΄ Δημοτικού

  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ( Από το Τετράδιο Εργασιών της Ε΄ Δημοτικού)
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *