Ένωση Ελλήνων φυσικών: Ύλη για τη Β΄ Φάση των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου & Λυκείου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών η ύλη, για τη Β΄ Φάση του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου & και του 31ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Λυκείου

Η ύλη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2021 περιγράφεται ανά τάξη παρακάτω και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας κάθε ενότητας, όπως έχει εισηγηθεί το ΙΕΠ και έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ. Αντικείμενα που είναι εκτός ύλης στο σχολείο θα είναι εκτός ύλης και στον μαθητικό διαγωνισμό.

Α΄ Γυμνασίου:

Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα

Μέτρηση Όγκου

Μέτρηση Πυκνότητας

Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

Το Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια»

Β΄ Γυμνασίου:

1. Εισαγωγή

2. Κινήσεις

3. Δυνάμεις

4. Πίεση

Γ΄ Γυμνασίου:

1. Ηλεκτρισμός

2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

3. Ηλεκτρική Ενέργεια

4. Ταλαντώσεις

5. Μηχανικά Κύματα

Η ύλη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2021 περιγράφεται ανά τάξη παρακάτω και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας κάθε ενότητας, όπως έχει εισηγηθεί το ΙΕΠ και έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ. Αντικείμενα που είναι εκτός ύλης στο σχολείο θα είναι εκτός ύλης και στον μαθητικό διαγωνισμό.

Για τις τρεις τάξεις του Λυκείου η ύλη είναι η εξής:

Α΄ Λυκείου

Όλη η προβλεπόμενη ύλη.

Β΄ Λυκείου

Από την προβλεπόμενη ύλη της Β΄ Λυκείου αφαιρούνται τα κεφάλαια:

Γενικής Παιδείας:

Κεφάλαιο 3 Φως

Κεφάλαιο 4 Ατομικά φαινόμενα

Προσανατολισμού

Κεφάλαιο 3 Κινητική θεωρία των αερίων

Κεφάλαιο 4 Θερμοδυναμική

Γ΄ Λυκείου

Όλη η προβλεπόμενη ύλη.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.