Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο μέσω live streaming

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν το συνέδριο, θα μεταδώσει όλες τις Κεντρικές ομιλίες μέσω live streaming.
Το κόστος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση όλων των κεντρικών ομιλιών είναι 15 ευρώ.
IBAN πληρωμής: GR2402603270000400200253706

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας διασταύρωσης, θα πρέπει να αποσταλεί από το gmail (στο οποίο θα αποστέλλονται τα link παρακολούθησης) ως συνημμένο την απόδειξη πληρωμής.
Οι αποστολές των αποδείξεων πρέπει να γίνουν στο Email : eef.athens@gmail.com
  
Διαδικασία απομακρυσμένης παρακολούθησης του 17ου Συνεδρίου Ένωσης Φυσικών
Α) Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του Youtube στην οποία πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. (Στο επάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η λέξη ΣΥΝΔΕΣΗ)
Β) Συνδεόμαστε στην πλατφόρμα με τα στοιχεία σύνδεσης ενός GMAIL.
Γ) Πριν από κάθε συνεδρία στο παραπάνω gmail θα σας αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος-link για την παρακολούθηση της συνεδρίας. Το συγκεκριμένο link θα το βρίσκετε στα Εισερχόμενα στην Καρτέλα «Κοινωνικά», με όνομα αποστολέα YouTube.
Δ) Αν συνδεθείτε ενώ έχει ξεκινήσει η συνεδρία μπορείτε μέσω της μπάρας που βγαίνει στο παράθυρο της μετάδοσης, να πάτε πίσω έως 2 ώρες.
Ε) Οι συνεδρίες θα είναι διαθέσιμες για εσάς και μετά το πέρας τους.
ΣΤ) Την Τετάρτη 14/3 θα γίνουν 2 δοκιμαστικές μεταδόσεις. Μία στις 12:30 για περίπου 30 λεπτά και μία στις 21:00 για άλλα 30 λεπτά.
Ζ) Έχετε υποχρέωση μέχρι τις 12:00 της Τετάρτης να μας αποστείλετε στο παρακάτω IBAN τη συνδρομή της παρακολούθησης.
Καθυστερημένες πληρωμές και αποστολές των Email σας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε τις 2 δοκιμαστικές εκπομπές που θα γίνουν ώστε:
1) Να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συμπεριληφθεί σωστά στην λίστα των μελών παρακολούθησης.
2) Να επιβεβαιώσετε την διαδικασία παρακολούθησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *