Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τα τελικά προγράμματα των θερινών Σχολείων στην Αίγινα

Πρόγραμμα Θερινού Γυμνασίου

Ώρες27/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ29/6/2021 ΤΡΙΤΗ
   
  Πρωινές ΔραστηριότητεςΚαλωσόρισμα-Χαιρετισμοί Φιλντίσης Παναγιώτης
Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΦ Πούντος Γιάννης, Διευθυντής ΓΕΛ Αίγινας 11:10-12:00   Αντωνίου Αντώνιος , Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Θέμα«Συμπαντικές Διαδρομές»   12:00-12:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   12:10 -13:00 Διαδικτυακή Ομιλία Γαζής Ευάγγελος, Καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής, Ε.Μ.Π, Συντονιστής Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS και CLIC του CERN  Θέμα:«Ιατρικές Εφαρμογές της Σωματιδιακής Φυσικής»
10:00-11:00 Μακαρώνα Ελένη, Ερευνήτρια Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος   Θέμα « Η Νανοτεχνολογία στη ζωή μας»10:00-11:00  Σεραφετινίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής τομ. Φυσικής ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ   Θέμα:« Εξήντα
χρόνια φωτονική: Ο μακρύς δρόμος από την εξαναγκασμένη εκπομπή και τα
λέιζερ στις θεραπείες με υπερύψηλής ισχύος δέσμες φωτονίων και
πρωτόνια»
11:00 -11:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
11:15-12:15 Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός, Ερευνητής Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας,  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  Θέμα«Σπιτο-μαθηματικά και Σπιτο-φυσική: Τα μυστήρια του σπιτιού μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα μαθηματικά και η φυσική στη διερεύνησή τους» 12:15-13:15 Μποτσάκης Γεώργιος,Φιλιππάκης Θεόδωρος,Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Θέμα: « Κατανοώ και ερμηνεύω το Περιβάλλον. Η Φυσική ηλεκτρίζει και μαγνητίζει τη γνώση» 
 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
Απογευματινές Δραστηριότητες18:30-19:20 Διαδικτυακή Ομιλία Θεοδοσίου Ευστράτιος,Ομ.Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών Θέμα: «Η Φυσική Μαγεύει.Η διαχρονικότητα  της Αστρονομίας ανά τους αιώνες» 19:20-20:10 Φανουράκης Γεώργιος,Ομ. Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Θέμα: «Τα νετρίνα και το πρόβλημα της έλλειψης αντιύλης στο Σύμπαν» 20:10-21:00 Αθανασάκης Αρτέμης,Δρ Φυσικών Επιστημών Θέμα:«Περιβάλλον-Περιβαλοντικά προβλήματα και ποιότητα ζωής»  18:30-20:30 Πειραματικές Δραστηριότητες Κονιδιτσιώτης Δημήτριος, Δρ Χημείας Θέμα:«Σύγκριση Θερμικής αγωγιμότητας των στερεών. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων ή ιόντων τους. Αντίδραση μετάλλων με αμέταλλα κ.α»         
 ΔΕΙΠΝΟΔΕΙΠΝΟ 

Πρόγραμμα Θερινού Λυκείου

Ώρες27/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ29/6/2021 ΤΡΙΤΗ
   
  Πρωινές ΔραστηριότητεςΚαλωσόρισμα-Χαιρετισμοί Φιλντίσης Παναγιώτης
Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΦ Πούντος Γιάννης, Διευθυντής ΓΕΛ Αίγινας 11:10-12:10  Μούσδης Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Θέμα: «Οργανικοί ηλεκτρικοί αγωγοί-Ένα υλικό του μέλλοντος»
10:00-11:00 Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός, Ερευνητής Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας,  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  Θέμα« Η παράξενη γεωμετρία των πραγμάτων γύρω μας: Συζητώντας για τα φράκταλς, τις εφαρμογές και τα όριά τους»10:00-11:00 Διαδικτυακή Ομιλία Παπαγιάννης Αλέξανδρος, Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους Σχολής ΕΜΦΕ.   Θέμα:«Βασικές αρχές λειτουργίας των laser & εφαρμογές τους»
12:10-12:20ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
12:20-13:20 Αντωνίου Αντώνιος , Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Θέμα«Συμπαντικές Διαδρομές»11:30-12:30 Φανουράκης Γεώργιος,Ομ. Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Θέμα: «Η σκοτεινή πλευρά του … Σύμπαντος» 
 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
Απογευματινές Δραστηριότητες18:30-19:30 Μακαρώνα Ελένη, Ερευνήτρια Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος   Θέμα « Η Νανοτεχνολογία στη ζωή μας »   18:30-20:45  Μποτσάκης Γεώργιος,Φιλιππάκης Θεόδωρος,Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Θέμα: « Κατανοώ και ερμηνεύω το Περιβάλλον. Η Φυσική ηλεκτρίζει και μαγνητίζει τη γνώση»18:30-19:30 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής τομ. Φυσικής ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ   Θέμα: «Εξήντα
χρόνια φωτονική: Ο μακρύς δρόμος από την εξαναγκασμένη εκπομπή και τα
λέιζερ στις θεραπείες με υπερύψηλής ισχύος δέσμες φωτονίων και
πρωτόνια»
   
 ΔΕΙΠΝΟΔΕΙΠΝΟ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *