Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Σεμινάριο με το σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης Perceptual Acting and Directing ως εργαλείο σπουδής του «εαυτού»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει σεμινάριο 16 ωρών με τον σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης    Perceptual Acting and Directing ως εργαλείο σπουδής του «εαυτού» με τίτλο

«ποιος είμαι» 

 Δρώντας  στην ζωή  με  Αλήθεια …. Και   Μέθοδο

Συντονίστρια σεμιναρίου, δημιουργός της μεθόδου η Μαρία Τσαρούχα

Στην μέθοδο Perceptual Acting and Directing ο βασικός στόχος είναι η εναρμόνιση του Ego, του υποσυνείδητου και του ανώτερου εαυτού του κάθε επαγγελματία ανεξαρτήτου ιδιότητας.  Με την μέθοδο καλλιεργείται η οργανική αληθινή κατανόηση της δράσης στο «τώρα» του επαγγελματία.

Υιοθετώντας τους κώδικες επικοινωνίας των πέντε αισθήσεων, ο επαγγελματίας εκπαιδεύεται στο να καλλιεργεί την αντίληψη για ενσυναίσθηση, η οποία στην σημερινή απαιτητική εποχή είναι το βασικό ζητούμενο κάθε σχέσης επαγγελματικής και προσωπικής, αναπτύσσει και εξασκεί  την εσωτερική του ωρίμανση, την προσωπική, την πνευματική, την σωματική και την συναισθηματική αντίληψη, όλα όσα είναι ο ουσιαστικός προγραμματισμός επικοινωνίας του ανθρώπου με το περιβάλλον, ώστε να κάνει άλματα συνειδητότητας.   Ο στόχος της μεθόδου είναι  μια νέα ποιότητα ανθρώπου  που αντιλαμβάνεται την σύνδεση και τα αποτελέσματα κάθε συνεργασίας μέσα από την αρμονία, την ροή και την κοινή συνισταμένη επιτυχίας.

Η μεθοδολογία της Perceptual Acting and Directing θεωρίας εμπεριέχει νέους τρόπους σκέψης, συναισθηματική εκπαίδευση για την ανάληψη ευθυνών των αποτελεσμάτων του επαγγελματία,  διαδικασία επιλογών ζωής και δράσης, ωρίμανση και κατανόηση της ύπαρξης μέσα από την κβαντική θεώρηση.

Η εκπαίδευση γίνεται μέσα από ασκήσεις και μεθοδολογία του Method acting, την κυρίαρχη μέθοδο υποκριτικής στα πανεπιστήμια και σχολές υποκριτικής της Αμερικής, Νευρογλωσσικό προγραμματισμό, μεθόδους διαλογισμού,  την νέα θεωρία σύνθεσης της ανατολικής με την δυτική φιλοσοφία κατανόησης του κόσμου και την φιλοσοφική προσέγγιση της Οδύσσειας του Ομήρου.

Ημερομηνίες : 4 ώρες/εβδομάδα.  Σαββάτο πρωϊ 12-4

Ημερομηνία Έναρξης, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Διάρκεια σεμιναρίου : 30 ώρες

Συμμετοχή στο σεμινάριο: 100  ΕΥΡΩ

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα  210-3635701-kin 6935004508   Κα   ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ε.Ε.Φ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *